13.11.2014 - Návštěva PPP Kyjov - Mgr. Světlana Pelclová, depistáž u předškolních dětí

13.11.2014 08:00

13.11.2014 – depistáž Pedagogicko-psychologické poradny

v Kyjově zaměřená na školní zralost, problematiku v chování i diagnostiku kolektivu třídy - Mgr. Světlana Pelclová.

—————

Zpět