Co nás čeká v měsíci červnu 2015

09.06.2015 23:08

Co nás čeká v měsíci ČERVNU 2015

 

01.06.2015 – Oslava Dne dětí – hry, soutěže a dovádění na zahradě školy (dopoledne pro děti).

 

01.06.2015 – Kurz grafomotoriky pro přihlášené děti ( 6. lekce),

v 16 hodin v MŠ.

 

03.06.2015 – návštěva základny hasičů v Kyjově, odjezd autobusem

v 08:30 hodin od MŠ. Pohodlné sportovní oblečení.

Děti si vezmou do batůžku s sebou ručník, suché náhradní oblečení, kapesníky  a pití.

Svačinku bereme z MŠ s sebou.

Návrat  do MŠ na oběd.

 

04.06.2015 – Kurz plavání pro děti předškolního věku (7. lekce),

09:30 – 10:15 hodin.

 

08.06.2015 – Kurz grafomotoriky pro přihlášené děti – 7. lekce,

v 16 hodin v MŠ.

 

11.06.2015 – Kurz plavání pro děti předškolního věku (8. lekce) – ukončení kurzu, 09:30 – 10:15 hodin.

 

12.06.2015 - Kurz grafomotoriky pro přihlášené děti (náhradní lekce za 19.05.2015), proběhne od 14 do 15 hodin v MŠ. Účast rodičů není nutná. Informace budou předány.

 

15.06.2015 - Kurz grafomotoriky pro přihlášené děti ( 8. lekce),

v 16 hodin v MŠ.

 

18.06.2015 – Vystoupení dětí k závěru školního roku, pasování předškoláků, závěrečný táborák s opékáním špekáčků. Začátek v 17 hodin v MŠ. 

 

22.06.2015 - Kurz grafomotoriky pro přihlášené děti ( 9. lekce),

v 16 hodin v MŠ.

 

29.06.2015 - Kurz grafomotoriky pro přihlášené děti ( 10. lekce), v 16 hodin v MŠ – závěr kurzu.

—————

Zpět