Co Vás čekám v měsíci Lednu 2015

01.01.2015 14:14

Co nás čeká v měsíci LEDNU 2015

05.01.2015 – zahájení provozu MŠ Vřesovice
od 06:30 hodin.

09.01.2015 – Akademie duhového hada - interaktivní program, který pomáhá rodičům prostřednictvím originálních příběhů spojených s intuitivní hudbou a tvůrčí rukodělnou činností, tancem a zpěvem zvládat úskalí vzájemné komunikace s dětmi, řešení konfliktů s dětmi.
Kde: tělocvična Speciální školy nebo MŠ Vřesovice (dle
počtu zájemců)
Čas: 16.00- 17.30 hodin
Co sebou: pohodlné oblečení, dobrou náladu
Cena: 100,-Kč ( rodič a dítě)

09.01.2014 – Noc s šamanem – nocování v mateřské škole určené pro předškoláky. Zábavně - prožitkový večer určený pro nejstarší děti v mateřské škole.
Program:
19:00– 19:30 hodin - příchod dětí do MŠ
19:30 – 21:00 hodin - "šamanský program"
– herně muzikoterapeutické aktivity
- výroba masek
- stezka odvahy
21:00 – 21:30 hodin - večerní hygiena, příprava do postýlek
21:30 hodin – šamanská ukolébavka
22:00 – 07:30 hodin noční klid
07:30 – 8:00 hodin - snídaně
08:00 – 09:00 hodin - vyzvedávání dětí zákonými zástupci nebo zmocněnými osobami v MŠ.

12.01.2015 – Návštěva divadelního představení ve Slováckém divadle – Nezbedná pohádka. Odjezd autobusem v 9:00 hodin od mateřské školy.Prosíme o společenské oblečení. Návrat ve 12 hodin do MŠ.

14.01.2015 – SPC Hodonín – Mgr. Alena Horáková, logopedická depistáž a konzultace. Od 08:00 hodin v MŠ. Prosíme o přivedení dětí, které jsou zařazeny do logopedické prevence do 08:00 hodin. Logopedické sešity s sebou.

15.01.2015 – návštěva z kliniky Primavizus – nabídka skreeningového vyšetření zraku u dětí předškolního věku. Proběhne neinvazivní metodou – vyš. přístrojem (klaun). Uskuteční se ve 12:30 hodin. Cena vyšetření 150,- Kč. Pokud máte zájem o vyšetření, nahlašte tuto skutečnost v MŠ a uhraďte prosím poplatek. V den vyšetření Vám bude vydán doklad ze strany kliniky.

Přejeme Vám dobrý a úspěšný celý rok 2015!
MŠ Vřesovice

 

—————

Zpět