Oznámení o přijetí dětí do Mateřské školy Vřesovice od školního roku 2015-2016

12.05.2015 00:33

Oznámení o přijetí dětí do Mateřské školy Vřesovice od školního roku 2015-2016
Do Mateřské školy Vřesovice byly podány celkem 4 žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Písemná rozhodnutí budou zákonným zástupcům předána, nebo odeslána dne 14.05.2015 do vlastních rukou.
Pořadové číslo:          Přidělené registrační číslo:       Výsledek řízení:
1                               ZMŠ 1-2015/2016                      Přijat(a)
2                               ZMŠ 2-2015/2016                      Přijat(a)
2                               ZMŠ 3-2015/2016                      Přijat(a)
4                               ZMŠ 4-2015/2016                      Přijat(a)

Ve Vřesovicích dne 12.05.2015
Bc. Martina Švecová - ředitelka mateřské školy

—————

Zpět