Oznámení o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2015/2016

26.06.2015 07:01

Stanovení  výše úplaty pro školní rok 2015-2016 zústává ve stejné výši:
 

  • celodenní - denní docházka  330,- Kč/ kalendářní měsíc.
  • docházka 4 hodiny, nebo 5 dní v měsíci ............................ 220,- Kč/ kalendářní měsíc
  • děti, které se vzdělávají v posledním ročníku MŠ (tzn. děti, které v daném školním roce 2015/2016 dovrší 6-ti let) jsou po dobu jednoho školního roku tj. od 01.09.2015 do 31.08.2016, jsou vzdělávány bezúplatně.................................. 0,- Kč/ kalendářní měsíc.
  • u dětí s odkladem školní docházky pro rok 2015/2016 vzniká rodičům povinnost platit  úplatu za předškolní vzdělávání, viz. výše - dle typu a délky docházky.
  • u dětí, které jsou v průběhu předškolního vzdělávání individuálně integrovány, plyne  povinnost platit úplatu za předškolní vzdlávání viz. výše, dle délky a typu docházky docházky.  Bezúplatně se v individuální integraci vzdělávají pouze ty děti, které jsou ve školním roce 2015/2016 v posledním ročníku předškolního vzdělávání (tj. dovrší 6-ti let), a také děti v individuální integraci s odkladem školní docházky.

—————

Zpět