Informace o nás :

Mateřská škola Vřesovice,

Vřesovice 250
696 48 Ježov

Bc. Martina Švecová - ředitelka školy
+420 573 902 328
www.facebook.com/ms.vresovice
msvresovice@seznam.cz
 

 

ÚVOD

 

 

Filosofií naší školy je ve spolupráci s rodiči rozvíjet děti v harmonickou a samostatně myslící osobnost, která ma pozitivní vztah jak sama k sobě, ke svému okolí, tak i přírodě a světu.

Osobnost schopnou a připravenou orientovat se v běžných životních situacích a s průběhem předškolního vzdělávání postupně dobře připravenou na vstup do další etapy života – života školáka a zároveň bytostí, která si osvojila dobré základy ekologické gramotnosti pro život.

Pro současnou mateřskou školu je důležité vytvářet vzájemné vztahy mezi všemi aktéry, kteří se jich účastní – nejen mezi zaměstnanci MŠ a dětmi, ale i rodinou, zřizovatelem, poradenskými zařízeními a orgány, partnerskými subjekty i okolím, ve kterém se škola nachází.


 


 

Hlavní záměry:

 

  • Vytváření pozitivního klimatu školy.

  • Vytváření povědomí o mezilidských vztazích a morálních hodnotách.

  • Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se na společném soužití i díle.

  • Změření na kvalitní a pestré předškolní vzdělávání a tím dobrou přípravu dětí na vstup do školy.

  • Položení dobrých základů ekologické gramotnosti u dětí předškolního věku, a tím myšlení na budoucnost.

  • Rozvíjení a obohacování vztahů mezi rodiči a dětmi.

  • Integrace mezi MŠ a vnějšími subjekty.

  • Prezentace práce MŠ na veřejnosti.

 


Obecná charekteristika Mateřské školy Vřesovice, věcných a personálních podmínek školy

 

Mateřská škola Vřesovice je jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem.

 

Provozní doba je vždy od pondělí do pátku , a to od 6:30 do 15:30 hodin.

 

Umístění školy: 

 

MŠ se nachází v okrajové části obce, stranou od hlavní komunikace. Je dobře dostupná po místní vedlejší komunikaci. V obci je dobré autobusové spojení ve směru na Kyjov i Osvětimany. Před budovou je parkoviště, které prochází v období 8-9-/2011 rozsáhlou rekonstrukcí. Zároveň je budován nový přístupový chodník do MŠ a zabezpečeny průzory do sklepních oken novými železnými mřížemi. Původní stav byl již kritický a hrozilo zranění.

 

 

Charakter budovy a okolí: 

 

Budova, v níž se MŠ nachází je jednopatrová, podsklepená. MŠ zabírá většinu prostor v přízemí a její součástí jsou i sklepní prostory. Zde se nachází prádelna, sušárna, kotelna a sklady. V prvním patře a části přízemí se nachází obecní byty.

V bezprostředním okolí je zahrada, která však není součástí pronájmu budovy pro MŠ.

Její správa i údržba spadají pod Obec Vřesovice. V zájmu obce bylo a zůstává, aby zahrada byla volně přístupná i veřejnosti.

V bezprostředním okolí stojí budova Speciální mateřské školy, Speciální základní školy, Praktické školy a Dětského domova, ve které je umístěn bazén, sauna, keramická dílna, tělocvična i kurt. K této budově patří i školní kuchyně, odkud je do MŠ dovážena strava. Vydávat ji chodí pracovnice školní kuchyně.

Kolem areálu se rozkládají pole. Celkově je v obci spíše klidnější provoz, je zde možnost procházek k lesu i po okolí, neboť obec leží v krásném prostředí Chřibů.

Regionálně se obec Vřesovice nachází na rozhraní dvou krajů – Jihomoravského a Zlínského kraje, tří okresů – Uherské Hradiště, Kyjov, Hodonín a dvou kulturních regionů Kyjovska a Slovácka. I odsud pramení řada tradic, zvyků a slavností, které se zde dodržují a přenášejí z generace na generaci.

 

 

Historie školy: 

 

Historie MŠ ve Vřesovicích sahá do roku 1975, kdy byl Dětský útulek převeden na jednotřídní MŠ s dopoledním provozem a jedním pedagogickým pracovníkem. Tato MŠ byla umístěna v budově dnešního obecního úřadu a navštěvovaly ji děti z Vřesovic, Labut a Dětského domova ve Vřesovicích, který zde již v té době existoval.

V listopadu 1980 byla otevřena nová MŠ s celodenním provozem v nových prostorách, kde byla i kuchyně a kotelna. V těchto prostorách funguje MŠ dodnes, i když byla zrušena školní kuchyně a strava je dovážena z Mateřské školy speciální, Základní školy speciální, Praktické školy a Dětského domova ve Vřesovicích. V rámci změn týkajících se právní subjektivity byla MŠ k  1. 1. 2003 rozhodnutím zastupitelstva obce zřízena jako příspěvková organizace.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Historie projektu

15.9. 2014 prvni rozběhnutí stránek MŠ Vřesovice

19.9. 2014 Dnes byli představeny naše stránky veřejnosti. Zároveň proběhla registrace do všech vyhledavačů...(seznam,google a dalších).

2.10. 2014 Dnes jsme po 4-řech dnech od registrace v Toplistu zaznamenali prvnich 100 návštěvníků,jen tak dál,zachovejte nám Vaši přízeň


Naši uživatelé

* Učitelé MŠ Vřesovice

* žáci MŠ Vřesovice

* rodiče žáků MŠ Vřesovice

* Občané obce  Vřesovice

* Široká Veřejnost